Facebook Twitter Youtube

Ali najin zakon sam od sebe stoji pokonci?

IMG_4190Kraj: župnijska cerkev sv. Jurija, Šenčur

Termin: četrtek, 26. 9. 2013 ob 19.30

Opis:

Zaupanje v zakonu temelji na odločitvi zakoncev: »Jaz …….. sprejmem tebe …… in ti obljubim …« V današnjem svetu je, tudi v zakonu in družini, vse bolj v veljavi pogodbeni odnos  (v smislu Ega, kaj bom sam  pridobil). Mož in žena, ki hočeta svoje odnose graditi na trajnih temeljih, morata vstopiti v skrivnost zaveznega odnosa. O tem, kaj je zavezni odnos in kako lahko mož in žena na njem gradita njuno medsebojno zaupanje, bosta spregovorila zakonca Siter.

Gosta:

Zakonca Vilma in Dani Siter

Vilma in Dani SITER sta starša 4 odraslih otrok. Vilma je kot specialist splošne medicine dvajset let delala v splošni ambulanti, Dani pa je po končanem študiju sprva opravljal delo samostojnega komercialista,  nato pa je v devetdesetih deloval v politiki – mandat in pol je bil župan občine Krško. V letu 2000 sta zakonca Siter svoje moči in izkušnje usmerila v dobrodelno dejavnost – v celoti sta se posvetila delu z zakonci in družinami. Tako sta v sodelovanju z mednarodno organizacijo Family Life  v Sloveniji ustanovila Društvo Družina in Življenje (DiŽ). Nastajale so prve zakonske skupine, ki jih je po 13 letih v Sloveniji več kot 120. Začela sta pripravljati  vikend seminarje za zakonce, ki sta jih organizirala in vodila, predavala sta že več kot 2500 udeležencem (vsako leto pripravita  od 12 do 15 vikend seminarjev). Obiskujeta tudi razne skupine in povsod razglašata, da je treba za dober zakon trdo delati (najprej na sebi in nato na odnosu) in da je temeljni in najpomembnejši odnos prav osebni odnos vsakega posameznika z Bogom. Zato vedno trdita, da zakonca lahko le na trdnem temelju, ki je oseben odnos z Bogom, gradita svoj trajni medsebojni odnos. Poleg vsega naštetega veliko delata z voditeljskimi pari, ki vodijo zakonske skupine, skupaj s sodelavci izdajata glasilo DiŽ, organizirata »Moške« in tudi »Ženske zajtrke« ter sodelujeta na mnogih javnih prireditvah.

Dogodek pripravlja: Župnijski urad Šenčur