Facebook Twitter Youtube

Namen

Poslanstvo projekta Socialni teden:

 • spodbujati družbeno odgovornost in aktivno državljanstvo posameznikov,
 • krepiti slovensko civilno družbo ter
 • prispevati k razmišljanju o izzivih, ki Slovenijo, EU in svet čakajo v prihodnosti.

 

Nameni projekta so:

 • krepiti socialne in državljanske kompetence posameznikov,
 • spodbujati posameznike, da prevzemajo odgovornost za svoje življenje in za družbo prihodnosti,
 • krepiti civilno družbo pri odgovarjanju na potrebe državljanov in zastopanju njihovih interesov ter
 • prispevati k širitvi, pluralnosti in učinkovitosti civilnega dialoga v Sloveniji.

 

Vrednote Socialnega tedna so:

 • razgledanost
 • dialog
 • človekovo dostojanstvo
 • solidarnost
 • proaktivnost
 • soustvarjanje
 • skupno dobro