Facebook Twitter Youtube

V Sloveniji beseda vodenje povzroča nelagodje

Besedo vodenje v Sloveniji le težko vzamemo za svojo. V kolektivni zavesti imamo, da je voditelj tisti, ki je oddaljen, nas nadzira, postavlja včasih nesmiselne pogoje, nas omejuje.

Služeči vodja

Koncept služečega vodje je popolno nasprotje tej podobi. Žal pa ta koncept le težko osvojimo. V teoriji že, kulturni vzorci pa spodbujajo povsem drugačna čutenja in ravnanja. Težko jih prebijemo, tako v vlogi voditeljev, kot tudi takrat, ko smo sami vodeni.

Zdrava avtoriteta vodje temelji na dejstvu, da drugi v vodji vidijo osebo, ki jim lahko pomaga, jih krepi, jim ponuja priložnost za rast in jim kaže »luč na koncu predora«. Takšen vodja je služeči in to so drže, ki naj bi jih voditelji kazali s svojim ravnanjem.

Pogosto pa se zgodi prav nasprotno. Namesto kazanja luči na koncu predora tako na primer, zlasti v Cerkvi, pogosto slišimo tarnanje. Kako lepo in svetlo je bilo, preden smo se podali v predor!

Vodja zaradi funkcije?

Nekaj časa nazaj smo se v skupini voditeljev, ki jih vse po vrsti spoštujem, pogovarjali o tem, kako je njim biti voditelj. Kar pet od petnajstih je dejalo, da so voditelji »po dekretu«, torej zato, ker so pač na takšni funkciji oziroma na takšnem položaju.

Smo vodje res šele takrat, ko smo na neki funkciji? Ali je voditelj lahko tudi kdo, ki nima nobene formalne funkcije, pa mu ljudje sledijo?

Formalna funkcija ni neposredno povezana z vodenjem, sledilci pa so. Kot pravi eden meni najljubših izrekov o vodenju: »Če misliš, da vodiš, pa nimaš sledilcev, se verjetno zgolj sprehajaš.«

Obrat v glavah

Predlagam obrat v naših glavah in kulturnih vzorcih. Namesto razmišljanja v stilu: »Vodim zato, ker imam pač funkcijo,« predlagam obratno razmišljanje: »Funkcije podeljujmo predvsem tistim, ki so dobri voditelji.«

Res je, da Bog praviloma ne kliče usposobljenih, ampak usposablja poklicane. Usposabljanje za vodenje običajno pride nekoliko z zamikom in nihče, ki prevzame odgovornost za vodenje, nima vseh potrebnih kompetenc.

Pa vendar: ozrimo se naokoli in prepoznavajmo voditelje, ne zgolj nosilcev funkcij.

Matej Cepin