Facebook Twitter Youtube

Poslanica 2015

V iskanju dialoga

Obtičali smo

Vsaka skupnost se sooča s problemi, a nekatere jih rešujejo hitreje, bolj učinkovito in bolj temeljito kot druge. Prav od sposobnosti reševanja problemov sta odvisna napredek skupnosti in kakovost življenja njenih članov. Ali v Sloveniji zaznavamo in rešujemo prave probleme? Kako se premakniti naprej? Kako skočiti iz vseenosti?

V iskanju pravih vsebin

Iz dneva v dan so nam v razpravo ponujene vsebine, ki črpajo iz razdeljenosti, zapirajo pot dialogu ter za katere ne vemo, od kod so se znašle in kdo jih je ponudil. Ali državljanke in državljani znamo in hočemo spregovoriti o za nas pomembnih vsebinah?

V iskanju dialoga

Težko se o čem dogovorimo. Zato se tudi težko zares odločamo. Večino časa se ne poslušamo in zgolj neučinkovito prepričujemo drug drugega. Je smisel dialoga res v prepričevanju drugih ali v nagovarjanju že prepričanih?

Pravi dialog se zgodi takrat, ko smo se pripravljeni spremeniti tudi sami. Ko tvegamo, da bomo iz njega izšli vsaj nekoliko drugačni, kot smo vanj vstopili. S pravim dialogom vstopamo v svet sogovornika – popelje nas izven okvirov znanega in udobnega.

V iskanju identitete

Dialog nas oblikuje. Preko dialoga laže oblikujemo stališča, sprejemamo odločitve in se bolje zavedamo svoje identitete. Z dialogom jaz postajam bolj jaz, ti postajaš bolj ti in midva postajava bolj midva.

V iskanju resnice

Naša medsebojna različnost pa še ne predpostavlja tudi obstoja več resnic. Vsak ima svoj pogled, vendar dober dialog temelji na prepričanju, da je skupna resnica le ena. Te ni nihče sposoben razumeti v polnosti, zato jo tudi vidimo različno. Prav različnost pogledov ustvarja napetost, potrebno za dialog.

V iskanju edinosti

Prizadevajmo si za edinost v iskanju skupne resnice. Ne za enotnost. V kolektivni zavesti še vedno nosimo izkustvo enotnosti, dosežene z zatiranjem drugače mislečih. Edinost je, za razliko od enotnosti, mogoča tudi med različnimi.

Preberite tudi VSEBINSKA PODROČJA SOCIALNEGA TEDNA