Facebook Twitter Youtube

Poslanica 2011

Poslanica 3. socialnega tedna z naslovom Slodelujmo

Slovenija je ena najbogatejših držav na svetu. Ima pestro naravno in kulturno dediščino, njeno največje bogastvo pa je človek, s(m)o ljudje. Jaz in mi s svojimi znanji, veščinami in idejami ter s predanostjo, marljivostjo in prilagodljivostjo. Mi smo naši ključni viri.

V zadnjih dvajsetih letih sta se blaginja in kupna moč državljanov močno povečali. Toda zakaj se kljub bogastvu vseh vrst še naprej zadolžujemo, smo nezadovoljni in pesimistični?

Zato, ker kot posamezniki in kot družba neustrezno upravljamo z viri, ki so nam zaupani. Viri nam niso dani le zato, da jih uporabljamo le vsak v svojo korist, ampak tudi v skupno dobro. Če je nekaj moje, to še ne pomeni, da lahko s tem delam, kar hočem. Odgovorni smo za to, kaj, koliko in kako ustvarimo ter tudi za to, kaj, koliko in kako porabimo.

Slodelujmo! Slodelovanje je sodelovanje slovenskih državljanov za skupno dobro, je delovanje za Slovenijo. Potreba po slodelovanju se kaže na vsakem koraku. V družinah, civilni družbi, podjetjih, verskih skupnostih, v šolstvu, politiki in na ulici. Vsakdo je po svojem človeškem dostojanstvu poklican k slodelovanju. Čas je, da prenehamo za vse kriviti druge ali splet okoliščin. Čas je, da prepoznamo svoje talente, jih razvijamo ter jih v spoštovanju do drugih in v medsebojnem zaupanju uporabljamo v skupno dobro.

Država naj ustvarja okolje, v katerem se bo naše glavno bogastvo – ljudje z mnogimi talenti – lahko razvijalo, uresničevalo in izpopolnjevalo. Socialne, izobraževalne, gospodarske, okoljske in druge politike naj upoštevajo načelo solidarnosti, tudi s prihodnjimi generacijami. Po drugi strani pa naj ne dopustijo, da nekateri solidarnost izkoriščajo in ničesar ne prispevajo. Cilj politik naj bo torej spodbuda k razvoju posameznikovih talentov ter njihovo harmonično zlivanje v skupno dobro. Zadolževanje za lažno solidarnost brez vizije kdo, kako in kdaj bo dolgove odplačal, je nedopustno in dolgoročno pomeni konec blaginje in države!

Ni res, da se ne da nič narediti! Slodelovanje v naše skupnosti prinaša sinergijo in dodano vrednost. S slodelovanjem se odpirajo nove poti. Tisto, kar se za posameznika zdi nemogoče, v slodelovanju postane uresničljivo. Slodelujmo!