Facebook Twitter Youtube

Dogodki po Sloveniji

Od torka, 18. do petka, 21. septembra 2012 bodo po več krajih po Sloveniji potekali dogodki: okrogle mize, predavanja, delavnice idr.  na različne teme povezane s Poslanico Socialnega tedna 2012.

Veselimo se tudi obiska Anselma Grüna, ki bo predstavljal preddogodek Socialnega tedna.

Pred Socialnim tednom: srečanja z Anselmom Grünom

Ponedeljek, 17. 9.

Torek, 18. 9.

Sreda, 19. 9.

Četrtek, 20. 9.

Petek, 21. 9.

Sobota, 22. 9.