Facebook Twitter Youtube

Sporočila marijagraših grisaillov

Vrsta dogodka: Učna delavnica zaprtega tipa

Lokacija: Cerkev Sv. Marija, Marija Gradec, Laško

Termin: 1. oktober ob 10.00

Opis: Na privlačnem gričku nad sotočjem Lahomnice in Savinje se nahaja majhna, a pravljično lepa Marijina cerkev. Cerkev Karmelske Matere božje na Marija Gradcu letos praznuje 510-letnico pričetka gradnje, v naslednjem letu pa bo minilo 490 let od poslikav notranjščine in posvetitve. Udeleženci delavnice, učenci 9. razreda, si bodo v okviru predmeta Likovno snovanje najprej ogledali znamenite freske. Pod strokovnim vodstvom Vida Klančarja iz Konservatorko-restavratorskega ateljeja Šentjošt se bodo tudi sami poizkusili v izdelavi freske – poslikave na sveži apneni omet.

Dogodek organizira: Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško