Facebook Twitter Youtube

Učenec, učitelj in identiteta

Vrsta dogodka: Razprava (diskusija)

Lokacija: Arrupejeva dvorana, Ulica Janeza Pavla II. 13, Ljubljana

Termin: 1. oktober ob 19.30

Opis: V pogovoru bodo dijaki treh srednjih šol soočili svoje poglede z učitelji o tem, kako osebnost in lik učitelja vplivata na oblikovanje osebnosti in iskanje identitete mladega človeka.

Dogodek organizira: Društvo katoliških pedagogov Slovenije