Facebook Twitter Youtube

Birma – pečat Svetega Duha

Kraj: župnijska dvorana, Podgorska ulica 16, Sodražica

Termin: petek, 27. 9. 2013 ob 18.30

Opis: Dogodek nam prinaša predstavitev priročnika za starše in botre z naslovom Birma – pečat Svetega Duha.polona
S krajšim predavanjem ga bo predstavila avtorica dr. Polona Vesel Mušič.
Priročnik, ki je novost na področju birmanske pastorale, je lahko koristen pripomoček v pripravi na zakrament svete birme, s tem pa
v katehezi odraslih, ki je eden od osnovnih itinerarijev nove evangelizacije (PiP 2012, 41).

Gostje:

  • dr. Polona Vesel Mušič
  • Franc Bizjak – sodraški župnik

Dogodek pripravlja: Župnija Sodražica