Facebook Twitter Youtube

Cikel Nikolajeva srečanja: Rajsko otroštvo – peklensko mladostništvo

Kraj: Jožefova dvorana Medgeneracijskega doma,otrostvo
Šolska pot 1, Dolnji Logatec (poleg cerkve)

Termin: četrtek, 26. 9. 2013 ob 20.00

Opis:

Živimo v burnih časih hitrega razvoja tehnologije, ki naj bi omogočila ljudem manj naporno življenje, a smo zaradi čedalje večje odvisnosti od tehnologije zanemarili osnovno človeško poslanstvo, ki pomeni odvisnost od lastne pameti in modrosti.
Tehnologija nam omogoča boljše bivanjske pogoje, manj fizičnih naporov, daljše življenje, ne more pa zagotoviti njegove kakovosti. Ljudje nismo (naj ne bi bili) več nagonska bitja, ampak nas k dejavnostim in hotenjem usmerjajo čustva. Spodbudo za neko dejavnost sprožijo čustva nelagodja, saj se želi človek že od nekdaj znebiti dolgotrajnega nelagodja. Če nelagodja ni, ni težnje po dejavnosti oz. potrebe po vedno novem prilagajanju na pogoje lastnega organizma in na pogoje okolja.
Naravna pot vzgoje teče torej preko odlaganja neposrednih zadovoljitev v korist dolgoročnejših ciljev. Gre torej za sposobnost odlaganja (ne odpovedovanja) določenim hotenjem oz. željam. Odlaganje teženj pomeni čustveno napetost in nelagodje, ki jo pojmujemo kot frustracijo in je pobudnik za večjo možgansko dejavnost oz. za dvig akcijskega potenciala živčnih celic ter s tem za ozaveščenost nastalega dogajanja. Šele ozaveščenost sebe omogoča otroku in mladostniku sprejemanje ustrezne odločitve, za katero je odgovoren sam. S tem postane svobodno bitje, ki se zna odločati po lastni pameti in ne več po nagonih. Postane torej človek – dotlej je še vedno sesalec.
Če je vzgoja permisivna in dopušča otroku že v zgodnjem otroštvu takojšnjo zadovoljitev določenih potreb ali želja, se bo otrok naučil izsiljevati, saj ne bo vajen potrpežljivosti v stiski. S popuščanjem ne izražamo otrokom ljubezni, ampak jim z razvajanjem vsiljujemo odvisnost od drugih, ko se naučijo priti do zadovoljitve z izsiljevanjem in ustrahovanjem.
Širše okolje se takemu vedenju razvajenih otrok upre, mladostniki pa se na zahteve okolja odzovejo z odpori in agresivnostjo, nemalokrat z zlorabo tobaka, drog in alkohola.
Takšno vedenje pomeni moteno ravnovesje v biokemičnem dogajanju v možganih in zmanjšano možnost za procese ozaveščenosti. Naravne poti vzgoje so tiste, ki upoštevajo nemoten potek dogajanj v možganih in urijo pri otrocih zmožnosti (kompetence), ki jih spodbujajo k razvoju zdrave osebnosti.

Gost:

  • dr. Viljem Ščuka, zdravnik, spec. šolske medicine in psihoterapevt

Dogodek pripravlja: Župnija Dolnji Logatec