Facebook Twitter Youtube

Civilna družba blizu krščanstvu – jo zatirajo drugi ali sama ne zna?

Vrsta dogodka: razprava

Lokacija: Socialna akademija, Tržaška 132, 1000 Ljubljana

Termin: 27. september 2019 ob 19.00

Če kje, se mora v zreli demokraciji pluralnost idej kazati predvsem v civilni družbi.

Civilna družba, ki temelji na vrednotah blizu krščanstva, je v Sloveniji sicer prisotna, vendar obrobna. Ta obrobnost se kaže predvsem, če merimo število delno profesionaliziranih nevladnih organizacij, torej takšnih, ki imajo vsaj eno zaposleno osebo.

To stanje je po besedah večine nevladnikov blizu krščanstvu pogojeno z zatiranjem njihovih nevladnih organizacij, ki prihaja od zunaj. Omenjajo versko diskriminacijo na razpisih, sploh odsotnost ustreznih razpisov, medijsko nepozornost, nagajanje javnih organov in podobne razloge.

Zagotovo pa obstajajo tudi notranji razlogi za obrobnost nevladnih organizacij blizu krščanstvu. Mednje bi morda v nekaterih primerih lahko šteli vrtičkarstvo, pomanjkanje vizije, šibkejše kompetence, ujetost v paradigmo »naredimo to tako kot lani« …

Prezreti pa ne gre tudi odnosa Cerkvene hierarhije do nevladnih organizacij blizu krščanstvu. Večina nevladnikov v pogovorih poudarja, da se s strani hierarhije počutijo prezrte in da tam ne najdejo podpore, pogosto pa celo kaj njej nasprotnega.

Na dogodku, ki ga bo moderiral Matej Cepin s Socialne akademije, bodo spregovorili nevladniki, ki delujejo v organizacijah blizu krščanstvu.

S programom bomo skušali odgovoriti na naslednja vprašanja:

  1. Ima civilna družba blizu krščanstvu v slovenski družbi ustrezno mesto glede na delež kristjanov v njej?
  2. Kateri so zunanji in kateri notranji razlogi za takšno stanje?
  3. Kakšen je – in kakšen naj bo – odnos teh organizacij do cerkvene hierarhije?
  4. Kakšne korake bi bilo smiselno delati v prihodnje?

Dogodek organizira: Socialna akademija