Facebook Twitter Youtube

Človek in delo

Vrsta dogodka: okrogla miza

Lokacija: Mala dvorana Zavoda Antona Martina Slomška (v pritličju), Vrbanska 30, Maribor

Termin: 28. september ob 18.30

Opis: Uvodna tema bo ČLOVEŠKO DELO KOT VIR PREŽIVETJA, ŽIVLJENJA V LUČI OKROŽNICE O ČLOVEŠKEM DELU. V nadaljevanju bodo udeleženci okrogle mize spregovorili o odmikih od tega učenja in negativnih posledicah, ki prizadenejo posameznike, družine in celotno družbo. Obravnavali bodo problem izginjanja srednjega sloja v Sloveniji in kako večino volivcev prepričati, da bo manj vsemogočne države koristilo tudi njim – kam gredo davki in prispevki, problem prevelikega državnega aparata, financiranje »starih struktur«, ki nima nobene pravne podlage v luči plebiscita in demokratično začrtane ureditve Slovenije, ipd. In še posebna tema: »Ali zaposlitev matere negativno vpliva na osebnostni razvoj otrok?«

Udeleženci: dr. Aleš Maver, Friderik Čeček, Mitja Steinbacher, Matjaž Kosi, Franc Donko, dr. Ivo Ferbežar ter p. Janez Sraka kot uvodničar in moderator okrogle mize

Dogodek organizira: Skupina katoliških izobražencev v Mariboru