Facebook Twitter Youtube

Druženje za smer in spodbudo

Srečanje organizatorjev dogodkov Socialnega tedna (ST) 2015

Druženje udeležencev, kakšnih 35 se nas je zbralo v petek 19. junija popoldne pri Sv. Jožefu v Ljubljani, je prevevalo celotno srečanje od prihoda dalje. Dež nam je sicer preprečil, da bi bili zunaj na prostem, vendar nam ni odvzel prijetnega vzdušja, ki se je začelo takoj po prihodu v dvorano prireditve.  Otroški glasovi in premiki najmlajših udeležencev, so med nami ustvarjali občutek družine.

Na začetku je bilo, kot običajno, malo zadržanosti in napetosti, ki je potrebna za slovesen začetek dogodka v katerega nas je uvedel Janko Korošec in se obenem predstavil v svoji novi vlogi – vodja ST. Prišel je kot organizator dogodka na lokalni ravni, se kmalu lotil zahtevne naloge spodbujanja novih organizatorjev z osebnimi kontakti na terenu in letos sprejel vodstvo ST.

Poslanica  je glavna usmeritev vsakega ST. Vsako leto nam oznani »modne smernice družbenih težav«, kot je v svojem nagovoru šaljivo dejal Matej Cepin, direktor Socialne akademije. Poslanico letošnjega STz naslovom V iskanju dialoga je predstavila Andreja Kokalj.  Pri njeni izvedbi smo res lahko ostali zbrani in poslušali. Letos nas Poslanica vabi k zaznavanju pravih problemov in obravnavanju pomembnih tem v duhu dialoga. Spomni nas na značilnosti pravega dialoga ob zavedanju lastne in spoštovanju identitete drugih ter spodbuja k iskanju resnice v edinosti ki, drugače kot enotnost, sprejema različnost med nami.

Skupno petje himne Republike Slovenije in recitaciji pesmi Pozdravljena Slovenija (Tone Kuntner) in Drevo slovenstva (Janez Menart) je  ST povezalo z Dnevom državnosti. Majda Žužek in Igor Podbrežnik – oba sodelavca ST sta to povezavo poosebila kot recitatorja.

Predavatelji dr. Igor Bahovec, Urška Makovec, mag. Leon Marc, priznani in vidni publicisti in predavatelji, so nas vsak na svoj način usmerjali v probleme in teme letošnjega ST. Nekaj njihovih misli sem na kratko povzel takole:

Igor Bahovec je dejal, da imamo v evropski in slovenski stvarnosti v postmodernem času obilo negativnih pojavov, kot so brezup, nihilizem, narcisizem, samozadostnost, po drugi strani pa tudi vzgibe skupnega iskanja kako naprej. Živimo v času lepih priložnosti, ko se razvija dialog med verstvi in lahko gremo skupaj z drugimi v iskanje resnice, ki izhaja iz dopolnjevanja. Z dialogom ustvarjamo nekaj novega.

Urška Makovec je poudarila, da je za pravi dialog potrebno govoriti od srca do srca. To zmorejo naši rojaki – izseljenci v daljni Argentini. Pri nas pa smo toliko časa morali živeti v molku, ki nam je onemogočal pristno govorico. Dialoškega pogovora se moramo zato šele zavestno naučiti.

Leon Marc je prepričan, da Slovenija potrebuje novo povezovalno zavest. Kaj nas danes sploh povezuje? Morda samo še uspehi naših športnikov. Tudi na katoliški strani potrebujemo kritično samorefleksijo in odprtost za  identiteto drugih. Slediti moramo tudi evropski identiteti, če ne, se bomo izgubili brez svoje. Pot do resnice o naši skupni zgodovini gre preko sočutja do vseh, ki so b njej imeli in še imajo tragično vlogo.

Na koncu srečanja se je razvil še odprti prostor z žlahtno vonjavo in okusno spremljavo za pod zob. Čas, ko se je dobro pripravljeno in izvedeno srečanje prelilo v osebne pogovore, odpiranje vprašanj, iskanje odgovorov, medsebojno spodbujanje. Čas v katerem sem se večkrat spomnil sodelavcev, ki na to srečanje niso prišli, pa si brez njih ST ne moremo predstavljati. Želim si, da bi bil ta skromen zapis o lepem dogodku tudi njim v spodbudo.

Tone Lesnik

, ,