Facebook Twitter Youtube

Foto natečaj

Pravila fotografskega natečaja
Socialnega tedna 2016 z naslovom
‘Slovenija, moja država?’

1. Organizator

ST_fotonatečaj

Organizator fotografskega natečaja je Socialna akademija, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana. Natečaj traja od 23. junija 2016 do vključno 16. avgusta 2016. Natečaj je namenjen ljubiteljskim in profesionalnim fotografom.

2. Naslov fotonatečaja

Naslov Socialnega tedna 2016 in s tem tudi naslov foto natečaja je “Slovenija, moja država?”. Slovenijo imamo za svojo deželo in ponosni smo na njene lepote. Toda, ali je Slovenija tudi naša država? Smo v letu 1991 in okoli njega uspeli narediti preskok od dežele proti državi, od prebivalcev proti državljanom?

Več o temi foto natečaja preberite v poslanici letošnjega Socialnega tedna.

 

3. Prijava na natečaj

Vsak udeleženec lahko sodelujejo na natečaju z največ petimi fotografijami, ki bodo ocenjevane ločeno. V kolikor bi posamezen udeleženec na natečaj poslal več fotografij, se bo upoštevalo  zadnjih pet fotografiji po abecednem ali številčnem vrstnem redu.

Fotografije morajo biti v formatu JPEG, pri čemer mora imeti krajša stranica najmanj 1600 pikslov. Format je poljuben. Udeleženci morajo fotografije poimenovati na sledeč način:
{naslov}_{zaporedna številka fotografije}_{ime in priimek avtorja}.jpg npr.: mojaslika_2_janeznovak.jpg

V spremljajočem elektronskem sporočilu naj bodo navedeni naslednji podatki:

  • ime in priimek avtorja,
  • naslov,
  • telefonska številka
  • izjava o avtorstvu: “{IME PRIIMEK} potrjujem, da sem avtor(ica) poslane fotografije.”

V natečaju bodo sodolovale vse prispele fotografije, ki bodo zadostile tehničnim pogojem in temi natečaja. Organizator ima pravico, da ne vključi fotografij brez osebnih podatkov avtorja in fotografij, ki kažejo žaljiv ali kako drugače z zakonom nedovoljen ali neetičen motiv.

V primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene osebe, ki jim na podlagi veljavnih predpisov pripadajo osebnostne ali kakršnekoli druge pravice, udeleženci natečaja zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja upodobljenih oseb za uporabo fotografij z njihovo podobo.

Fotografije morajo biti poslane najkasneje do 16.avgusta 2016 na naslov [email protected] ali preko obrazca za oddajo fotografije (spodaj). Dovolj je ena oblika pošiljanja.

Podio – CRM done right

4. Pravica objave in javne priobčitve

Socialna akademija bo izbrane fotografije uporabila za namene, povezane z natečajem in za celostno podobo Socialnega tedna 2016 (to so plakati, vabila, publikacij idr.) Socialna akademija lahko v povezavi s predstavitvijo, promocijo in izvajanjem natečaja in Socialnega tedna 2016 fotografije objavi tudi v drugih medijih in na javnih predstavitvah ter v galerijah in na drugih javnih mestih.

Ob objavljenih fotografijah bosta zapisana ime in priimek avtorja. V zvezi z namenom uporabe avtorskih del avtor prenaša na organizatorja materialne avtorske pravice na posameznem avtorskem delu (fotografiji), ki jo posreduje na natečaj in sicer pravice reprodukcije (v tiskani in digitalni obliki reprodukcije), distribucije, javne priobčitve (uporabe na internetu) in uporabe dela v spremenjeni obliki. Prenos materialnih avtorskih pravic je teritorialno neomejen in je sklenjen za ves čas trajanja avtorske pravice. Avtor soglaša, da lahko organizator prenese materialne pravice iz te pogodbe na tretje osebe.

Avtor izrecno jamči, da je avtor fotografij in da so pravice, ki se prenašajo na organizatorja, proste in da lahko z njimi zakonito razpolaga.

5. Nagrade

Socialna akademija bo v okviru natečaja podelila dve nagradi:
a. Izbor projektne skupine
Najboljša fotografija po mnenju projektne skupine Socialnega tedna bo z imenom avtorja natisnjena na vseh promocijskih gradivih (plakati, publikacije, vabila ipd.) in nagrajena z denarno nagrado v vrednosti 100 evrov.
b. Facebook izbor
Fotografijo bodo izbrali obiskovalci Facebook strani Socialne akademije s kliki na ‘Všeč mi je’. Prejemnik največ ‘všečkov’ bo dobil nagradni bon za izdelke in storitve Socialne akademije v vrednosti 60 evrov.

6. Varstvo osebnih podatkov

Avtorji (prijavitelji fotografij) z udeležbo na natečaju izrecno soglašajo, da lahko organizator in z njim povezane pravne osebe osebne podatke, ki jih organizator pridobi od avtorjev (prijaviteljev fotografij na natečaj), uporabijo za namene obveščanja nagrajencev o pridobljeni nagradi ter lahko objavijo imena in priimke nagrajencev v medijih. Organizator jamči, da bo osebne podatke varoval in z njimi razpolagal v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Dodatne informacije:
Dodatne informacije o natečaju lahko dobite na dva načina:

Telefon: 014399795
E-pošta: [email protected]