Facebook Twitter Youtube

Gostje na srečanju ob dnevu državnosti

Na tokratnem srečanju, ki bo v petek, 17. junija, proti večeru pri Sv. Jožefu v Ljubljani, se nam bodo pridružili:

 

Aleš MaverAleš Maver
je maturiral na II. gimnaziji Maribor. Študiral je slovenščino, latinščino in teologijo. Diplomiral je na Filozofski fakulteta Univerze v Ljubljani (diplomski deli Oglej v slovenski zgodovinski povesti in Bog in bogovi pri Arnobiju: Adversus nationes med apologijo in invektivo) ter Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (diplomsko delo Podoba Ogleja in oglejskega patriarhata v slovenski zgodovinski povesti), doktoriral pa na Oddelku za zgodovino ljubljanske filozofske fakultete z disertacijo Politična zgodovina v latinskem krščanskem zgodovinopisju 4. in 5. stoletja. Je docent za zgodovino starega veka in lektor za latinščino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru ter profesor latinščine in teologije pri katedri za zgodovino Cerkve in patrologijo na Teološki fakulteti. Dejaven je tudi kotprevajalec, pisec člankov in kolumnist časopisa Dnevnik ter politični komentator portala Planet Siol.net. Njegov opus obsega preko dvesto samostojnih del, prevodov in znanstvenih člankov. Sodeluje tudi pri Zboru za republiko. Je odgovorni urednik revije Tretji dan in odgovorni urednik ter kolumnist spletnega magazina Časnik.

Untitled-1

Klara Keršič
je maturirala na Škofijski klasični gimnaziji, trenutno pa je študentka klasične filologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, novinarka Mladega vala pri tedniku Družina, članica študentskega društva Silaq in aktivna v družbenem življenju v domačem kraju Šentjošt. Predstavila bo pogled mlade generacije na prihodnost Slovenije. Mnenje je bilo oblikovano znotraj skupine mladih, kot del priprave na proslavo ob Dnevu državnosti, ki bo 25.junija 2016 na Trgu republike.

Matej CepinMatej Cepin
je v delovnem času predvsem izobraževalec, avtor, inovator, projektni vodja in menedžer v nevladnih organizacijah, v temeljih pa mož, oče, kristjan, Slovenec, Evropejec, skavt, tekač in seveda človek. Diplomiral je na Fakulteti za računalništvo in informatiko (2002), še prej pa maturiral na Gimnaziji Bežigrad (1995). Podiplomsko se je poskusil tudi na Filozofski fakulteti v Ljubljani (smer pedagogika), vendar je tam oba svoja cilja izpolnil že pred dokončanjem doktorata. Trenutno deluje kot direktor Socialne akademije, katere poslanstvo je krepiti aktivno državljanstvo in družbeno participacijo mladih in odraslih na temelju vrednote človekovega dostojanstva in kot samostojni trener, fasilitator, avtor in projektni vodja na področjih mladinskega dela, vseživljenjskega učenja, strateškega načrtovanja, doseganja družbenih sprememb, medgeneracijskega sodelovanja, izobraževanja in optimizacije delovnih procesov.