Facebook Twitter Youtube

Info točka za starejše

5-starostniki1Kraj: Center starejših Medvode, Zbiljska cesta 15,  Medvode

Termin: torek, 24. 9. 2013 ob 18.00

Opis:

Info točka za starejše je delavnica za usposabljanje prostovoljcev, ki delajo s starejšimi in drugih, ki se želijo dodatno izobraziti o inovativnih pristopih dela s starejšimi. Opažamo, da je prostovoljno delo s starejšim vse prevečkrat okleščeno na golo delitev paketov pomoči in površne občasne obiske, ne znamo pa graditi odnosov, zato ostaja največja revščina starejših prav osamljenost. Prostovoljce in druge delavce želimo opremiti z dodatnim znanjem, ki bo obogatilo njihovo delo in odnose s starejšimi. Na srečanju bomo spregovorili o pravicah socialnega varstva, kako jih uveljavljati ter kako starejše usposobiti za samostojno uveljavljanje; izkušnjah gibalne terapije s starejšimi, celovitemu pristopu do starejših uporabnikov – kaj takšen pristop zajema in kako graditi odnos, pridružili pa se nam bodo tudi zdravnik, patronažna sestra in duhovnik z dolgoletnimi izkušnjami dela s starejšimi.

Program info točke:

  •  gibalna terapija s starejšimi (Ivanka Šušteršič)
  •  uveljavljanje pravic socialnega varstva (Živa Štiglic)
  •  zdravstvena oskrba starejših (dr. Nada Prešeren)
  •  celovit pristop do starejših (Vesna Stariha, direktorica Centar starejših Medvode)
  •  varna uporaba zdravil (Metka Štiglic, mag. farmacije)

Dogodek pripravlja: Vključen.si

Soorganizator: Center starejših Medvode