Facebook Twitter Youtube

Integralna zelena Slovenija

Vrsta dogodka: predstavitev knjige s tiskovno konferenco

Lokacija: Dvorana Zemljepisnega muzeja, ZRC SAZU, Gosposka ulica 16, Ljubljana

Termin: 27. september ob 9:30 (predstavitev knjige) in 10:30 (tiskovna konferenca)

Opis:

25 let je minilo. Številni posamezniki, skupnosti, podjetja, organizacije iz Slovenije so v tem času uspeli doma in tudi po svetu, in to na različnih področjih. Uspeli so s poštenim delom, odgovornostjo do narave in do soljudi. Ob tem, ko so upoštevali pomembna znanstvena spoznanja, so se oprli tudi na modrost in izkušnje naših prednikov. Znali so umno uporabiti in povezati najboljše, kar nudi Evropska unija. S konceptom integralne zelene ekonomije je možno razložiti tako različne dobre prakse kot sta visokotehnološko podjetje Domel in v skupnost vpet Vrtec Slovenska Bistrica

Dobre prakse integralne zelene ekonomije so se razvile kot izredno perspektiven model za trajnostno prihodnost, skladen tudi z usmeritvami na ravni EU in na globalni ravni (Agenda 2030 ….) in postale svetel zgled za Slovenijo in druge, tudi najbolj razvite države.

Nekatere od teh odličnih praks so podrobno predstavljene v knjigi Integral Green Slovenia, ki je v tednu pred 25. junijem izšla pri mednarodni znanstveni založbi Routledge v Londonu. Namenjena je vsem, ki želijo prispevati k trajnostni prihodnosti.

Navdihujoče zgodbe so z integralnim pristopom razložene in povezane v celosten model, ki pokaže pot do trajnostne prihodnosti. Slovenija kot vzorčni model, pilotna dežela integralne zelene ekonomije in družbe v Evropi in širše. Uredili so jo dr. Darja Piciga, prof. Alexander Schieffer in prof. Ronnie Lessem, pri vsebini pa je sodelovalo več kot 40 slovenskih avtorjev.

Nastopajoči na dogodku

Udeležence bosta pozdravila dr. Janez Nared v imenu ZRC SAZU in Tone Lesnik v imenu Socialnega tedna. Knjigo bodo predstavili: dr. Darja Piciga (glavna urednica in avtorica), dr. Jožica Rejec (Domel, Železniki), Ivana Leskovar (Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica), dr. Nevenka Bogataj (Andragoški center Slovenije), mag. Vesna Kolar Planinšič (Ministrstvo za okolje in prostor) in še drugi avtorji. Dogodek bo vodila Edita Žugelj.

Dogodek organizirata:  Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo in ZRC SAZU

untitled