Facebook Twitter Youtube

Je vredno delati, da (pre)živimo?

Vrsta dogodka: razprava

Lokacija: Občina Cankova (sejna soba), Cankova 25, 9261 Cankova

Opis: Stavek, je vredno delati, da (pre)živimo, si vsak posameznik razlaga na svoj način, in sicer glede na lastno hierarhijo vrednot, prepričanj in občutkov, ki jih pri tem doživlja. Razprava bo namenjena izmenjavi izkušenj, dobrih praks glede dela in posledično življenja /preživljanja družine. Srečanje bo hkrati priložnost za predstavitev dobrih praks, kako izkoristiti lastne potenciale, znanje, sposobnosti, da lažje (pre)živimo.

Razpravo bo koordinirala mag. Tadeja Pitz Prasl, pravnica na področju delovnega prava in socialne varnosti.

Termin: 29. september 2017 ob 17.00

Dogodek organizira: Zavod Ac-cedo Cankova