Facebook Twitter Youtube

Kako ustvariti dobre odnose v novodobni družini?

Naslov dogodka: Kako ustvariti dobre odnose v novodobni družini?

Vrsta dogodka: Predavanje dr. Zdenke Zalokar Divjak

Kraj:  Dvorana Savice Zorko v Knjižnici Brežice

Termin: Sobota, 22.9.2012, ob 19. uri

Opis: Beseda pa bo tekla o tem, kako v današnjem času ohraniti medgeneracijsko sodelovanje (tudi) znotraj družine. Je sobivanje dveh ali več generacij, kar je bila zlasti na podežellju v preteklosti splošna praksa, še mogoče? Kakšne so prednosti takšnega sobivanja? Kakšno vlogo ima pri tem starejša in kakšno mlajša generacija?

doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak, univ.dipl.psih., specialist logoterapevt

Za sabo ima čez trideset let praktičnega dela zlasti s področja psihologije osebnosti, medosebnih odnosov, pomena komunikacije in to v izobraževalnem, svetovalnem in terapevtskem delu. Njeno delo zajema več kot 150 strokovnih člankov, šest samostojnih knjig (VZGOJA JE …NI ZNANOST, VZGOJA ZA SMISEL ŽIVLJENJA, VZGAJATI Z LJUBEZNIJO, JAZ IN TI – MEDOSEBNI ODNOSI V SODOBNEM ČASI, BREZ PRAVLJICE NI OTROŠTVA, OTROCI, MLADOSTNIKI, STARŠI) in več priročnikov. Od leta 1986 vodi tabore za ustvarjalno življenje otrok in mladine v okviru Društva ljubiteljev narave Krško.

Dogodek pripravlja: Kolpingova družina iz Cerkelj ob Krki v sodelovanju s Knjižnico Brežice