Facebook Twitter Youtube

Kakšne oblike pomoči in upanja lahko pričakujemo od Centra za socialno delo Tolmin?

Kraj: Dom Andreja Manfreda, Gregorčičeva 30, Kobaridkobarid.proslava

Termin: torek, 24. 9. 2013 ob 18.00

Opis: 

Centri za socialno delo smo nosilci številnih pooblastil in storitev po zakonu. Nova socialna zakonodaja (uveljavitev z 01. 01. 2012) je prinesla številne dileme in stiske uporabnikov in uporabnic, ki jih sami težko razrešujejo. Pri razreševanju psihosocialnih stisk in težav je nadvse pomembna ustrezna ozaveščenost uporabnikov in uporabnic kot tudi tesno sodelovanje in povezovanje vladnih in nevladnih organizacij pri iskanju ustreznih oblik pomoči.

Dogodek pripravlja: Center za socialno delo Tolmin, Cankarjeva 6, Tolmin

Soorganizatorji: Občina Kobarid, Medgeneracijsko središče Kobarid