Facebook Twitter Youtube

Kdo je Slovenec?

Vrsta dogodka: razprava

Lokacija: Dom krajanov Šenčur, Kranjska cesta 1, 4208 Šenčur

Termin: 28. september ob 19.00

Opis: Janez Ciperle, učitelj filozofije in nemščine, trenutno na osnovni šoli poučuje otroke priseljencev slovenščino. Poleg poučevanja se ukvarja s filozofijo za osnovnošolske otroke ter s politično filozofijo za gimnazijce, vodi tudi tečaje filozofije za odrasle. Zanima ga razvijanje civiliziranega dialoga med podobno in različno mislečimi sogovorci. Še posebej velik izziv vidi v ustvarjanju okoliščin, v katerih teža izjave ni odvisna od avtorstva, temveč od trdnosti njene utemeljitve.

Predavatelj bo usmerjal diskusijo, ki nam bo odkrivala pogled na Slovenca. Kako ga prepoznamo, obstajajo merila, kako različno ali enako jih razumemo, jih morda sami postavljamo? Odkrivali bomo, kako dojemamo slovenstvo, morda pridemo do naše dežele, morda do naše domovine. Ne gre le za temo, ki sovpada s 25 letnico obstoja naše države, pomemben je tudi vidik metode in spoznavanje veščin vodenja diskusije, ki pušča posamezniku  svobodo, pri tem pa ga bogati v odgovornem razmišljanju. Vabljeni so še posebej mladi, za katere želimo, da so polni dobrih idej, sposobni kritičnih misli in  aktivni pri nadaljnjem življenju in razvoju  naše države.

Dogodek organizira: Mateja Šter, Lista VID, Šenčur