Facebook Twitter Youtube

Kmetija v naravni in družbeni raznolikosti

V soboto, 24. 9. 2016, so se v lepem sončnem vremenu, nekaj čez 10. uro dopoldne na Kmetiji Matk v Matkovem kotu zbrali udeleženci dogodka v Socialnem tednu 2016 z naslovom Kmetija v naravni in družbeni raznolikosti. Dogodek je imel 2 dela: ekskurzijo po kmetiji in Matkovem kotu ter okroglo mizo (pogovor) po koncu ekskurzije. Prvi del dogodka je bil namenjen spoznavanju naravne (ekosistemske) raznolikosti kmetije, drugi pa vpetost kmetije v družbeno okolje. Na ekskurziji smo se ustavili na petih točkah in spoznavali gospodarjenje z gozdom, pašniki, njivami inn vrtom, povezovanje kmetij in lokalnih skupnosti pri postavljanju znamenite Panoramske ceste, pomen vode, Matkov kot. Vodili so Klemen Matk – gospodar kmetije, Alojz Lipnik – revirni gozdar in bivši župan Občine Solčava, Tone Lesnik – organizator dogodka. Po končani ekskurziji in kosilu na kmetiji, so udeleženci izpolnili anketni plakat o ekosistemskih storitvah na kmetiji, Najvišje so ocenili varovalno in proizvodno vlogo gozdov. Janja Matk – gospodarica je na kratko predstavila nekaj ugotovitev in njene magistrske naloge, ki jo je pred kratkim zagovarjala na Ekonomski fakulteti. Za kmetijo so pomembne vse ekosistemske storitve, ker mora njena ekonomija sloneti na več stebrih. Najmočnejši steber kmetije je proizvodna storitev gozda – les. Turizem trenutno pokriva 20% ekonomije in ga želijo že nekoliko povečati. Brez gozdarstva, živinoreje, obdelave vrta, tudi turizma ne bi mogli razvijati. Za prihodnji razvoj turizma bodo morali bolj razvijati veščine, povezane s socialnimi funkcijami gozda. Dogodek smo zaključili z refleksijo udeležencev v kateri je bilo izraženo navdušenje nad dogodkom in zahvala Klemnu in Janji Matk. K odhodu so nas pospremile melodije, ki jih je mojstrsko izvajal na citre Klemen Matk.

dscn1297 dscn1272 dscn1285