Facebook Twitter Youtube

Komu & zakaj še zaupamo?

dr. Karel Bedernjak-socialni teden 2013 Socialni teden 2013Kolpingovo združenje Slovenije je v okviru Socialnega tedna 2013 izvedlo predavanje dr. Karla Bedernjaka z naslovom: KOMU IN ZAKAJ ŠE ZAUPAMO?

Predavanje je bilo v župnijskem Martinovem domu v Kamnica pri Mariboru, kjer se je ta večer zbralo 40 udeležencev.

Kamniški župnik g. Jože Povh je uvodoma pozdravil predavatelja in vse navzoče in se jim zahvalil za udeležbo in predal besedo dr. Bedernjaku.

G. Bedernjak je v predavanju ugotavljal, da naše nezaupanje in obup nista povsem opravičena, ker imamo naravo, ki nas bo s svojim zgledom prej ali slej vrniala v meje zdravega in normalnega življenja. Imamo človeka, ki v sebi nosi vest in bo kmalu spoznal, da njegova sreča ni v »imeti« ampak »biti« človek, Mnogi se že prepričujejo, mnogi mladi že drugače mislijo – in to je naše upanje. In končno verujemo v Boga, ki nas bo rešil in varoval na veke v svoji večni ljubezni.

Da bomo zaupanje v človeka ohranili, bomo najprej sami v sebi to upanje utrjevali s pogledom na pozitivno in svetlo okoli nas. Govorili in pisali bomo o razlogih za zaupanje, da bomo drugim vspodbuda in razlog za poglabljamje njihovega zaupanja. In končno tudi molitev ne bo odveč, da svoje zaupanje ohranimo in poglobimo.
Predavanje dr. Bedernjaka je v celiti posneto na DVD zgoščenki.

 

Tajništvo KZS

Edo Belca