Facebook Twitter Youtube

Koroški plebiscit 1920 in koroški Slovenci – poplebiscitni begunci ter njihova družbena integracija v osrednji Sloveniji

Vrsta dogodka: predavanje

Lokacija: Peterlinova dvorana, Ul. Donizetti 3, Trst

Termin: 28. september 2020 ob 20.30

Znanstveni sodelavec na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani dr. Danijel Grafenauer, čigar ded se je po koroškem plebiscitu 1920 umaknil v matično Slovenijo, bo predstavil dogodke na Koroškem pred sto leti, ko se je, podobno kot na Primorskem z Rapalsko pogodbo, začrtala nova meja.

Zaradi preganjanja je nastopil begunski val tako s Primorskega kot s Koroškega. Kaj je bilo takrat s “skupnim slovenskim prostorom” in kako je bilo s koroškimi pribežniki?

Dogodek organizira: Društvo slovenskih izobražencev (Trst)