Facebook Twitter Youtube

Misija Slovenija – ustvarimo spletni portal za učenje o državi in domovini!

Vrsta dogodka: razprava

Lokacija: Socialna akademija, Tržaška cesta 132, Ljubljana

Termin: 25. september 2020 ob 19.00

Misija Slovenija bo spletni portal za učenje o družbi, državi in politiki, ki nastaja na Socialni akademiji.
Portal bo kompleksne družbene pojme kot so država, demokracija, človekove pravice, volilni sistem in podobne obravnaval na temelju vrednot človekovega dostojanstva, solidarnosti in družbene pravičnosti.
Prevladovale bodo video lekcije in poučna besedila, portal pa bo spodbujal tudi (inter)aktivnost.
Na dogodku bosta urednika portala, Matej Cepin in Peter Merše, predstavila njegovo idejno zasnovo, v nadaljnji razpravi pa bodo udeleženci prispevali svoje poglede in ideje.

Dogodek organizira: Socialna akademija