Facebook Twitter Youtube

Naši mladi med slovensko in globalno identiteto

Vrsta dogodka: okrogla miza

Lokacija: Peterlinova dvorana, Ulica Donizetti 3, Trst

Termin: 30. september 2019 ob 20.30

Izhodišče bo vsebina rubrike Fokus, ki je v zadnji številki Mladike (št. 7–8) obravnavala izseljevanje mladih, “beg” ali “kroženje” možganov, zlasti v zamejstvu.

Sodelovali bodo:
pravnik in sociolog prof. dr. Dejan Valentinčič,
raziskovalka Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu, socialna psihologinja Norina Bogatec
in člani uredništva Mladike.

Dogodek organizirta: Društvo slovenskih izobražencev in uredništvo revije Mladika