Facebook Twitter Youtube

Nosilci v birmanski pastorali – kdo daje in kdo prejema?

Naslov: Nosilci v birmanski pastorali – kdo daje in kdo prejema?

Vrsta dogodka: Predavanje Polone Vesel Mušič

Kraj: Teološka fakulteta (predavalnica št. 1), Poljanska c. 4, Ljubljana

Termin: Torek, 18. 9. 2012 ob 16.30 uri

Opis:

Glavni nosilci v birmanski pastorali po Plenarnem zboru so: birmanci, družina, botri, birmanski animatorji, župnija, duhovniki in škofje (birmovalci). Vsak od naštetih ima v birmanski pastorali svojo, pomembno, edinstveno in nezamenljivo vlogo, vsi skupaj pa imajo odločilno vlogo pričevati za Kristusa. Birmanci, starši, botri in animatorji tako niso samo udeleženci birmanske pastorale ali celo zgolj “uporabniki”, ampak so enakovredni nosilci darov in milosti Svetega Duha in zato tudi odgovorni za kakovost birmanske pastorale. Nosilce bi lahko primerjali s podpornimi stebri, na katerih stoji birmanska pastorala. V primeru, da bi bil en steber trhel, majav ali celo porušen, so tu še drugi stebri in večja kot je njihova trdnost in ukoreninjenost v Kristusu, bolj nosilni bodo. Besedo “nosilci” tako uporabljamo v širokem smislu, da drug drugega nosijo, se drug po drugem zgledujejo, se drug od drugega učijo ter vsi skupaj hkrati nosijo še poslanstvo birmanske pastorale, v smislu spodbude svetega Pavla v pismu Galačanom: “Nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo” (Gal 6,2) ali v smislu napisa na koči na Uskovnici: “Učenci smo vsi enako”.
V birmanski pastorali lahko na podlagi antropološko naravnane študije o nosilcih rečemo, da je človek v svojih različnih življenjskih vlogah – kot: birmanec, animator, družina, boter, župljan, duhovnik, birmovalec – pot Cerkve. Tej ugotovitvi obsežne disertacije o birmanski pastorali v Cerkvi na Slovenskem bodo sledile še druge, prav tako zanimive in aktualne, kot je na primer tudi vprašanje tako imenovanega “osipa” po birmi, vprašanje starosti birmancev itd. Vabljeni!

Dogodek pripravlja: Teološka fakulteta in Slovenski katehetski urad