Facebook Twitter Youtube

Nove poti zaposlovanja mladih v Sloveniji

mladiKraj: Galerija Družina, Krekov trg 1, Ljubljana

Termin: četrtek 26. 9. 2013 ob 19.00

Opis: 

Brezposelnost mladih ustvarja družbeno klimo, v kateri vse bolj prevladuje malodušje in prepričanje, da postajamo družba brez prihodnosti. Mladi vedno teže osmislijo kakršno koli investiranje v prihodnost.

V Nemčiji, kjer je brezposelnost mladih minimalna, so prepričani, da so našli vsaj eno od poti za večje zaposlovanje mladih: neposredno povezovanja mladih z industrijo. Nemčija je razširila mrežo šolanja za delo in s tem okrepila že prej uveljavljeni dualni sistem izobraževanja. Centre izobraževanja organizirajo podjetja v sodelovanju z gospodarskimi zbornicami ter resornim ministrstvom za izobraževanje.

Slovenska vlada je pripravila t.i. jamstveno shemo za mlade z naborom ukrepov za spodbujanje zaposlovanja mladih. Kako jo bomo uresničili? Bo v njej tudi že potrjena nemška shema?

Dogodek pripravlja: Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije