Facebook Twitter Youtube

Nove tehnologije in njihov vpliv na svet dela – »Industrija 4.0« in EU projekt »pametne vasi« kot priložnost za mlade

Vrsta dogodka: okrogla miza

Lokacija: Galerija Družina, Krekov trg 1, Ljubljana

Termin: 29. setember 2017 ob 18.00

Opis: Četrto industrijsko revolucijo (Industrija 4.0) so izzvale velike spremembe na področju ustvarjanja vrednosti in poslovnih modelov ter z njimi povezanimi storitvami. Industrija 4.0 prinaša spremembe pri organizacijo proizvodnih procesov. Podjetja prihodnosti bodo svoje proizvodne obrate, vključno z logistiko, povezovala prek svetovnega kibernetskega proizvodnega sistema in upravljala vse procese proizvodnje z največjo natančnostjo ter v realnem času. Nekatere zahodnoevropske države, najbolj pa Nemčija, so že začele organizirano izvajati prehod na Industrijo 4.0, zavedajoč se mnogih tveganj in priložnosti ki jih bo ta tranzicija prinesla. Na prehod se moramo pripraviti tudi v Sloveniji s sistemskimi spremembami tako gospodarskih politik, izobraževanja in usposabljanja ter pridobivanja ustreznih kompetenc. Prihodnost mladih bo v veliki meri odvisna od ukrepov danes.

Nova tehnološka revolucija s hitrim razvojem digitalizacije pa prinaša tudi nove koncepte, kot so pametna mesta in pametne vasi. Pred nami je tudi zagon projekta: EU akcija za pametne vasi, ki bo pomenil zmanjševanje razvojnega zaostanka med mesti in podeželjem ter z novimi tehnologijami in pristopi spodbujal mobilnost na podeželju, prinašal nova delovna mesta tudi za prve iskalce zaposlitve ter nove pristope tudi na področjih, kot so npr. socialna oskrba starejših in onemoglih, turizem, podjetništvo in energetika.

O izzivih in priložnostih bodo govorili govorci omizja:
Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP),
Iztok Seljak, predsednik poslovodnega odbora, Hidria,
Martin Pečar, vodja Centra za Pametna mesta in skupnosti, Inštitut Jožef Štefan,
dr. Andrej Umek, dvakratni nekdanji minister – za znanost in tehnologijo ter okolje in prostor, in
Primož Jelševar, podjetnik in direktor Inštituta dr. Antona Korošca (INAK).

Okroglo mizo bo moderirala Maja Ažman.

Dogodek organizirata: Inštitut dr. Antona Korošca in Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije