Facebook Twitter Youtube

Novinarska konferenca

Ob začetku Socialnega tedna 2016 je bil a v ponedeljek 21. septembra, v prostorih Socialne akademije novinarska konferenca. Na njej so sodelovali Janko Korošec, dr. Žiga Turk in mag. Igor Podbrežnik.

DSCN0001 (3)Novinarsko konferenco je začel vodja letošnjega Socialnega tedna Janko Korošec in predstavil njegove glavne sklope. Socialni teden se bo začel 22. septembra z uvodnim dogodkom v Galeriji Družina v Ljubljani. V naslednjih dneh se bo do konca meseca zvrstilo več kot 40 dogodkov po celi državi in preko njenih meja. Celotno dogajanje bo dobilo svoj zaključek na dvodnevnem seminarju z naslovom 5×5 za boljšo državo.

Dr. Žiga Turk je svoj nagovor začel s pobudo, da se v prihodnje socialni teden preimenuje v družbeni teden. Po njegovem se iz vsebine tega, kar se dogaja znotraj socialnega tedna vsako leto, izkazuje plemenita skrb organizatorjev za slovensko družbo. Izpostavil je pomembnost obstoja in razvoja civilne družbe, prostora, ki se ustvarja med ravnijo posameznika oziroma družine in ravnijo države oziroma politike. Intenzivno dogajanje znotraj enega tedna lahko pomeni velikoDSCN0001 (2) spodbudo za delovanje civilne družbe, pomembno pa je, da tisti, ki jih to dogajanje poveže, ohranijo odnos skozi celo leto.

Mag. Igor Podbrežnik je predstavil najobsežnejši dogodek v sklopu letošnjega socialnega tedna, simpozij France Tomšič in njegov čas. Namen simpozija je osvetliti družbene razmere pred osamosvojitvijo, vzpostavljanje pogojev za politično in gospodarsko demokracijo, čas oblikovanja nove države in političnega sistema s poudarkom na vlogi Franceta Tomšiča v vseh teh procesih.

Na simpoziju bodo s svojimi predavanji nastopili uveljavljeni slovenski zgodovinarji, sociologi, ekonomisti in politologi s pričevanji pa se jim bodo pridružili tudi Tomšičevi sindikalni in politični sodelavci.

V okviru letošnjega Socialnega tedna se bo 6. oktobra v Državnem svetu odvil mednarodni simpozij z naslovom Državljani in demokracije v post-socialističnih državah. Na simpoziju bodo splošni javnosti predstavljeni predlagani ukrepi petih področjih, na katerih si Slovenija zasluži korak naprej: identiteta, družina, kariera, zdravje in solidarnost. Predlagani ukrepi bodo služili tudi kot programska izhodišča povezave (platforme) organizacij in posameznikov, ki jo želimo vzpostaviti.