Facebook Twitter Youtube

O brezmejni ljubezni z mejami

Naslov dogodka: O brezmejni ljubezni z mejami

Vrsta dogodka: Predavanje p. dr. Karla Gržana

Kraj: Medgeneracijski dom Marije in Marte, dvorana svetega Jožefa, Šolska pot 1, Dolnji Logatec

Termin: Sreda, 19. 9. 2012 ob 19.00. uri

Opis: 

Starši svojim otrokom želimo gotovo najboljše, ko jih pripravljamo na samostojno in odgovorno življenje. Pri usposabljanju otrok za realno življenje otrokom nudimo mnogo ljubezni, a če jih želimo usposobiti tudi za zahtevnost bivanja, samo brezmejna ljubezen ni dovolj. Otroke moramo naučiti sprejemati odgovornost in se spopadati z zahtevnostjo življenja. Zato moramo ob brezpogojni ljubezni otrokom tudi postavljati meje.

V svojem predavanju bo p. Gržan razmišljal, kako v pravem razmerju med postavljenimi mejami in z brezpogojno ljubeznijo utrditi otroka v samozavesti in ga usposobiti za sprejem realnosti življenja. Le v realnosti življenja smo lahko srečni, ker idealnosti preprosto ni. Pomagati sprejemati realnost življenja pa je dandanes nujnega pomena. Ker je vsebina zanimiva, predvsem pa zelo dobrodošla v času, ko se srečujemo z vzgojnimi zagatami, ste prisrčno vabljeni na predavanje spoštovanega in cenjenega strokovnjaka.

Povabite tudi znance in prijatelje!

O predavatelju

Pater Karel Gržan (1958) je po končani srednji gradbeni šoli vstopil v red bratov kapucinov. Leta 1985 je bil posvečen v duhovnika. Doktoriral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani s področja literarnih ved. Poleg opravljanja svojega poklica in pisanja se je ukvarjal s problematiko zasvojenosti. Leta 1997 je ustanovil prvo komuno za dekleta v Sloveniji. Dal je pobudo za ustanovitev društva, ki povezuje zdravljene odvisnike s končanim programom, v pomoč tistim, ki so še zasvojeni. Poleg pisanja o problemskih tematikah in stiskah sodobnega človeka piše knjige za otroke, mladino in odrasle. Tri njegove knjige (Ali si upaš?, V objemu ljubezni, Živeti je priložnost) so uvrščene na seznam za Slomškovo bralno priznanje. Sodeluje tudi v radijskih oddajah na Radiu Ognjišče. Je gost na številnih okroglih mizah in različnih predavanjih.

Dogodek pripravlja: Župnija Dolnji Logatec