Facebook Twitter Youtube

Pogovorni večer z Janezom Ciglerjem Kraljem, predsednikom Združenja delavcev pri Novi Sloveniji

Vrsta dogodka: predavanje

Lokacija: Cesta v Rošpoh 21, 2351 Kamnica

Termin: 3. oktober 2017 ob 19.00

Opis: Srednji sloj prebivalstva, ki je dostojno živel z 8 urno pridnostjo, se občutno tanjša. Krepita se višji in nižji sloj, ki mora za dostojno preživetje delati ogromno nadur in žrtvovati družinski čas. Mnogi zaposleni so na meji izgorelosti, otroci pa pogosto samorastniki. Kje je gospodarski model iztiril?

Dogodek organizira: Kolpingova družina Kamnica