Facebook Twitter Youtube

Poslanica 2017

Delam, da (pre)živim

Ste tudi vi med tistimi, ki večino svojega časa delajo? Na delovnem mestu, v gospodinjstvu, v prostovoljstvu? Radi opravljate svoje delo? Ste v njem dobri? Morda vrhunski? Vam omogoča množiti vaše talente? Vam uspe s svojim delom prispevati tudi v dobro širše skupnosti, k boljšemu svetu?

V času novih tehnologij in četrte industrijske revolucije se narava in trg dela močno spreminjata. Podjetja so vedno manjša, varnost izginja. Menedžerji in vodje težko zaključijo bilance s pozitivno ničlo. Prisiljeni smo v težje delovne pogoje in (pre)veliko prožnost. Vedno težje je priti do pravičnega plačila za delo in mnogi komaj zaslužijo za preživetje. Okolje se naglo spreminja, gospodarske in izobraževalne politike pa se ne odzivajo dovolj hitro.

Ustvarimo trajnostno ekonomsko okolje

V ospredje naj bo vedno postavljen človek. Država naj mu zagotavlja svobodo in spodbuja njegovo odgovornost. Ekonomsko okolje naj mu omogoči ustvarjalno in dostojno življenje v vseh starostnih obdobjih. Pravila igre morajo biti jasna, delovanje odločevalcev pa transparentno.

Ljudi je treba birokratsko in davčno razbremeniti. Javne storitve, ki jih uživamo sedaj, je mogoče zagotoviti veliko ceneje. Večja davčna svoboda pa mora biti nujno povezana z večjo odgovornostjo do najšibkejših. Socialni transferji naj bodo pravični.

Omogočimo znanju, da se pretaka

Tudi izobraževalni sistem je v dobi poplave informacij na pomembni preizkušnji. Učenje mora temeljiti na reševanju konkretnih problemov in biti tudi socialno usmerjeno. Cilj naj bo uporabno znanje in ustvarjalno razmišljanje.

Pluralizirajmo izobraževanje. V sistem vnesimo več priložnosti za neformalno izobraževanje. Krepimo učeče se skupine in skupnostno učenje. Na prožnejši trg dela se odzovimo z vseživljenjskim učenjem in poklicno orientacijo.

Stopimo skupaj!

Dela je dovolj za vse. Uredimo zlasti izobraževalno, gospodarsko in delovno zakonodajo tako, da bo vsak posameznik mogel v polnosti izkoristiti svoje talente, da bo za svoje delo dostojno plačan in da bo prispeval kar največ za skupno dobro.