Facebook Twitter Youtube

Poslanica 2020

Slovenija – naš skupni dom

Tudi ti sanjaš pravičnejšo Slovenijo? Slovenijo, v kateri bo vsaka oseba ohranjala svoje dostojanstvo, skupaj pa bomo živeli v miru, povezanosti in solidarnosti?

Ali pa tudi tebe takšni ideali ne zanimajo več, saj veš, da se ne bodo nikoli v celoti uresničili?

Sodiš med tiste, ki si dejavno prizadevajo za boljši svet ali pa je tvoje delovanje omejeno le na družino, prijatelje in na kvadratne metre tvojega bivališča?

Pripadamo

Pripadamo različnim skupnostim. V naši naravi je, da v njih med seboj sodelujemo, drug drugemu pomagamo in si prizadevamo, da bi nam šlo skupaj bolje. Pripadnost najožjim skupnostim – družini in prijateljem, je bila večini položena že v zibelko. Z njo pa tudi potreba, da za te skupnosti poskrbimo.

Skozi razvoj civilizacije pa so naše skupnosti postajale vse večje. Tako pripadamo občini, društvu, župniji, narodu, Sloveniji, Evropi, celotnemu planetu. Pripadnost širšim skupnostim pa, za razliko od ožjih, ni prirojena. Potrebno se je je vedno znova učiti.

Slovenija je najprej skupnost

Ena ključnih pripadnosti, ki se jih je potrebno vedno znova učiti, je pripadnost narodu, domovini. Slovenija kot domovina je najprej skupnost, v kateri bivamo. Je prostor naše povezanosti, skupne zgodovine, kulture, jezika, narave. Prisotna je znotraj meja države, v zamejstvu in po svetu. Je eden temeljnih stebrov naše identitete. Spomin iz preteklosti, pa tudi navdih za prihodnost.

Domovinska vzgoja je oblikovanje pripadnosti tej skupnosti. Dogaja se skozi udejstvovanje v skupnih zgodbah: skozi skupne dosežke, rast v preizkušnjah, učenje zgodovine, izpostavljanje simbolov, kulturne prireditve, praznovanja, izlete v naravo. Domovinska vzgoja je osnova za gradnjo boljšega skupnega doma, saj brez nje ni občutka za skupnost.

Slovenija pa je tudi država

Pred tremi desetletji je pripadnost domovini prerasla tudi v gradnjo države. Razvili smo lasten državni aparat, s katerim naš narod, skupaj z drugimi, na podlagi demokratične ustave ureja medsebojne odnose in uresničuje interese.

Ta ustroj ni vedno pravičen. A le če ga poznamo in razumemo, ga lahko spreminjamo na bolje.

Učenje o državi je učenje o tem, kako naše skupnosti narediti boljše. Je učenje o vrednotah, načelih, institucijah in postopkih, ki v državi potekajo. Je skupno tehtanje, kaj je za naše skupnosti bolj in kaj manj prav. Odkrivanje, kaj deluje in kaj ne. Razmišljanje, kako to uresničiti.

Za boljši skupni dom

Ozri se na prehojeno življenjsko pot. Kako se je razvijala tvoja pripadnost domovini? Katere so bile ključne točke na tvoji poti družbenega udejstvovanja?

Znaš dovolj, da lahko prispevaš k boljšemu skupnemu domu? Naredi v tem Socialnem tednu korak naprej pri spoznavanju domovine in države!