Facebook Twitter Youtube

Poslanica 2022

Počimo mehurčke!

Svet pretresajo novi globalni izzivi.

V Evropi divja vojna. Nekatere skrbi pomanjkanje energije, surovin in izdelkov. Soočamo se s podnebnimi spremembami, novimi tehnologijami, migracijami in zdravstvenimi izzivi.

S kakšnimi občutki vas navdaja razmišljanje o teh izzivih?

Nekateri doživljajo vznemirjenje in strah, drugi pa stisko, nemoč ali tesnobo. Mnogi si želijo preprostih odgovorov na kompleksna vprašanja, kar pa na široko odpira vrata populizmu, ideologijam in različnim oblikam ekstremizmov.

Zapiramo se v mehurčke.

V njih se počutimo varno, saj tam bivamo med sebi podobnimi, svet zunaj pa doživljamo kot neznano ozemlje. »Tam so ljudje, ki jih ne želimo srečati, ali pa se moramo proti njim boriti,« si mislimo. Zato gradimo še dodatne obrambne zidove.

Zgolj kot posamezni mehurčki ne bomo zmogli.

Globalni izzivi so izzivi vseh in rešimo jih lahko le skupaj. Toda kako?

Nas je strah, da bi z odpiranjem postali tarča druge kulture, ki bi nas želela spremeniti in podrediti svojim okvirom? Čutimo nevarnost, da bi naša kultura sčasoma izginila?

Se bojimo, da bi nas drugi sicer pustili živeti, a bi nas načrtno zapostavljali in ločevali od javnega življenja?

Smo morda že siti govora o strpnosti – prenašanju drugačnosti za vsako ceno? Čutimo, da zgolj neskončno prenašanje drugačnosti ne vodi nikamor in da je potrebno iti globlje?

Si tudi mi morda želimo kdaj koga podrediti ali mu zgolj vzeti besedo?

Počimo mehurčke!

V juliju 2022 so katoliške družine iz Slovenije in muslimanske družine iz Turčije skupaj preživele pet dni na taboru v Celju.

Udeleženci tabora želijo sporočiti, da ni dovolj, da živimo vsak zase in drug drugega strpno prenašamo. Srečujmo se, stopajmo v pristen, spoštljiv in odprt dialog ter se s skupnimi izzivi spopadajmo z ramo ob rami!

Medkulturni in medreligijski dialog sta pot srečevanja, razvijanja medsebojnega zaupanja, premagovanja relativizma in preseganja osredotočenosti zgolj nase. Bogatita naše odnose in prinašata nove ustvarjalne rešitve.

Razvijajmo lastno kulturo in bodimo na njo ponosni, obenem pa iskreno prisluhnimo drugačnim in skupaj z njimi iščimo odgovore na naše izzive!