Facebook Twitter Youtube

Približuje se rok za prijavo dogodka

Zahvaljujemo se vsem, ki ste že sporočili, da boste sodelovali v Socialnem tednu 2015. Očitno je tema, čeprav zahtevna, privlačna.

Počasi pa se nam približuje tudi že rok, do katerega pričakujemo prijave dogodka. Letos je to 1. september.

Tako tiste, ki so se že odločili, kot one, ki o organizaciji dogodka še razmišljajo, vabimo, da ćim prej izpolnijo prijavni obrazec. S prijavo do roka si organizatorji zagotovijo objavo v zloženki in na oglasnem panoju.