Facebook Twitter Youtube

Prispevek Adolfa Kolpinga in Janeza Evangelista Kreka k solidarnosti na Slovenskem

Vrsta dogodka: predavanje

Lokacija: Župnijski dom Limbuš

Termin: 2. oktober 2018 ob 18.30

Opis: Predstavitev bl. Adolfa Kolpinga kot socialnega reformatorja pred encikliko Rerum novarum in Janeza Evangelista Kreka ter njunega prispevka za socialnost na Slovenskem, ki jo bo podal v obliki Power pointa in razprave predsednik KD Limbuš Franjo Šauperl.

Dogodek organizira: Kolpingova družina Limbuš