Facebook Twitter Youtube

Reci besedo

Vrsta dogodka: delavnica

Kraj: MIC – mladinsko informacijski center, Ulica Janeza Pavla II. 13, Ljubljana

Termin: torek, 30. 9. 2014 ob 20.00

Opis:

Kako izuriti sebe in svoj glas za učinkovite nagovore in nastope?! CELOLETNA delavnica pod vodstvom mag. Andreja Vajevca uči pravilno in učinkovito uporabo glasu, domišljije in čustvenega spomina pri javnem nastopanju.

Dogodek pripravlja: Mladinsko informacijski center

andrej1