Facebook Twitter Youtube

Samooskrba Slovenije s hrano med preteklostjo in prihodnostjo

Naslov: Samooskrba Slovenije s hrano med preteklostjo in prihodnostjo

Vrsta dogodka: Predavanje in pogovor

Kraj: Kinodvorana gradu v Račah, Grajski trg 14, Rače

Termin: Ponedeljek, 17.9. 2012 ob 19. uri

Opis:

Predavanje in pogovor z mag. Dejanom Židanom, predsednikom parlamentarnega Odbora za kmetijstvo v Državnem zboru Republike Slovenije.

Mag. Dejan Židan je poslanec v Državnem zboru in predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje. V prejšnji vladi je bil od leta 2010 do 2011 minister za kmetijstvo. Pred tem pa je bil predsednik uprave Skupine Panvita, KG Rakičan d.d. enega največjih proizvajalcev in pridelovalcev hrane v Sloveniji.

Večino kmetijskih (prehranskih) pridelkov pridelamo v SLoveniji premalo. V rastlinski proizvodnji bi naj bila samopreskrba v Sloveniji 33% do 77 %, odvisno od posameznih rastlin in od konkretne letne proizvodnje. Ranljivost pri prenizki proizvodnji hrane se pokaže ob naravnih nesrečah, ob prehranskih aferah in še čem. Kakšni so torej izzivi Slovenije na tem področju, kaj naj naredi država, kaj lahko naredijo proizvajalci hrane, trgovci in nenazadnje potrošniki in vrtičkarji. Dejan Židan bo začel razmišljanje o tem, ki ga bomo skupaj nadaljevali v pogovoru.

Dogodek pripravlja: Zavod Simetris Morje