Facebook Twitter Youtube

Simpozij civilne družbe: “Nove tehnologije in njihov vpliv na svet dela – priložnosti za mlade v okviru industrije 4.0”

Vabimo vas, da se v petek, 27. oktobra 2017, udeležite simpozija civilne družbe »Nove tehnologije in njihov vpliv na svet dela – priložnosti za mlade v okviru industrije 4.0«, ki bo potekal v Državnem svetu RS v Ljubljani.

Inovacije, ki so se v zadnjih letih močno razširile, npr. internet stvari (IoT), socialna omrežja, delo v oblaku, “big data” ali nove oblike interakcije med ljudmi in stroji (M2M), vplivajo na tehnološko, ekonomsko, socialno in celo politično krajino. Na gospodarskem področju govorimo o t.i. Industriji 4.0, v kateri smo priče naglim konceptualnim in tehnološkim spremembam, ki so znanilci nove industrijske revolucije.

Izobraževalni sistemi le težko sledijo naglim tehnološkim spremembam in s tem mlade na nek način puščajo “na cedilu” brez ustreznega znanja in veščin. Mladi, ki vstopajo na trg dela, so kot “digitalni samorastniki”  nadpovprečno pripravljeni za “digitalni” trg dela, saj v večji meri posedujejo potrebne kompetence, ki jih starejše generacije morda nimajo. Kaj prinaša Industrija 4.0? Bomo v Sloveniji znali izkoristiti nagle tehnološke spremembe? Kako je za doseganje tega cilja potrebno prilagoditi ekonomske, gospodarske in izobraževalne politike?

Prijave zbiramo tukaj. Ne pozabite na osebni dokument, ki je potreben za vstop v Državni svet.

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 051/893-060 (Sabina).

Program

9:00 – 9:20 Pozdravni nagovori

dr. Drago Rudel, Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije
mag. Ivan Matanović, Konrad Adenauer Stiftung, Zagreb
dr. Stephan Werhahn, Werhahn KG, München

9:20 – 10:15 Plenarno zasedanje I: DELO IN INDUSTRIJA 4.0

Delo danes
Janko Korošec – Povzetek Socialnega tedna 2017: Delam, da (pre)živim (10 min)

Izzivi industrije 4.0
mag. Peter Grabner, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana-Vič (30 min)

Moderirana razprava (15 min)

10:15 – 10:30 Odmor
10:30 – 11:50 Plenarno zasedanje II: MLADI V SVETU 4.0

Mladi, izobraževanje in trg dela danes
Rok Primožič, direktor Urada RS za mladino (15 min)

Kompetence mladih za vstop na trg dela 4.0
Matej Cepin, vodja projekta Inkubator 4.0, Socialna akademija (15 min)

Kako izobraževalni sistem opremlja mlade za vstop v svet 4.0?
dr. Tadej Rifel, Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva – IREŠ (15 min)

Mladi, vodenje in podjetništvo danes
Kaja Kosec, koordinatorka projekta Youth for Entrepreneurship and Business Ethics, ZKPS (15 min)

Moderirana razprava (20 min)

11:50 – 12:40 Odmor in prigrizek
12:40 – 13:45 Plenarno zasedanje III: UKREPI ZA TRG DELA 4.0

Kdo se mora komu prilagajati: mladi delodajalcem ali delodajalci mladim?
Alenka Blazinšek, Zavod Nefiks (15 min)

Predlog ukrepov 1
Janez Cigler Kralj, Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka – IJEK (15 min)

Predlog ukrepov 2
Primož Jelševar, Inštitut dr. Antona Korošca – INAK (15 min)

Moderirana razprava (20 min)

13:45 – 14:00 Zaključki simpozija

PRIJAVA

 

Organizatorja dogodka:
Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije in Socialna akademija

Dogodek sta podprla:
Konrad Adenauer Stiftung in Urad Republike Slovenije za mladino