Facebook Twitter Youtube

Sistemske izboljšave položaja gasilcev v Sloveniji

Vrsta dogodka: okrogla miza

Lokacija: Gasilski dom Sinja Gorica, Sinja Gorica 89, Vrhnika

Termin: 5. oktober 2017 ob 18.00

Sodelujoči:
– Boštjan Turk, poveljnik gasilskega poveljstva Vrhnika,
– dr. Andrej Umek, nekdanji dvakratni minister,
– Franc Pance – dolgoletni predsednik NO Gasilske zveze Slovenije in
– dr. Metoda Dodič Fikfak – zdravstveni vidik, klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana.

Dogodek organizira: Inštitut dr. Antona Korošca