Facebook Twitter Youtube

Skoči iz svojih okov (televizorja, računalnika, avtomobila, fotelja…) in v družbi prijateljev razgibaj telo!

Vrsta dogodka: učna delavnica

Kraj: OŠ Dolič, Srednji Dolič 4, 2382 Mislinja

Termin: torek, 30. 9. 2014, ob 18.00

Opis:

Zaradi vedno večje ponudbo elektronskih medijev, prevoznih sredstev, staranja prebivalstva in s tem marsikdaj osamljenosti, ljudje ostajajo zaprti v svojih prostorih, telesno in tudi družabno neaktivni. Zato je nujno, da te ljudi poskušamo vključiti v organizirano vadbo, kjer se bodo seznanili in tudi sami ugotovili, kako pomembna je telesna aktivnost, hkrati pa tudi spoznanje, da so dobri medčloveški odnosi in smeh več kot zdravilo.
Predavala bo Katarina Krenker, absolventka visoke šole za zdravstvene vede, z več letno prakso vodenja vadbe tako v koronarnem klubu kot v drugih klubih.

 

Dogodek pripravlja: Društvo srčnih bolnikov-Koronarni klub Mislinjske doline

 

dd