Facebook Twitter Youtube

Skupaj ohranimo bogastvo za prihodnje rodove

Naslov: Skupaj ohranimo bogastvo za prihodnje rodove: lokalna skupnost, trajnostni razvoj in medgeneracijsko sodelovanje

Vrsta dogodka: predavanje dr. Nevenke Bogataj in dr. Igorja Bahovca

Kraj: Pastoralni center (dvorana), Ulica Mirana Jarca 7, 8340 Črnomelj

Termin: Sreda, 19. 9. 2012, ob 19. uri

Opis: Kakšno je poslanstvo naše generacije? Ohraniti naravno in kulturno dediščino našim otrokom ali še kaj več?  Če je področje trajnostnega razvoja konceptualno razdeljeno  na tri sestavne dele: okoljska trajnost, gospodarska vzdržnost in družbenopolitična trajnost, v katerem sestavnem delu smo najmanj dejavni? Te in podobne izzive bosta izpostavila gosta večera.

Dogodek pripravlja: Društvo Dom, Črnomelj