Facebook Twitter Youtube

Slovenija: kako iz „stanja” v blagostanje?

Vrsta dogodka: razprava

Lokacija: Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Termin: 4. oktober 2017 ob 18.00

Opis: Spomladi letos smo na Inštitutu Nove revije začeli s projektom Kako se spoprijeti z razmerami in razmerji v Sloveniji. K sodelovanju smo povabili ustvarjalce z različnih področij dela in ustvarjanja. Njihove prispevke bomo izdali v zborniku, ki izide oktobra letos. V sklopu tega projekta bomo organizirali tudi serijo tematskih razprav, ki bodo osvetlile različne poglede na našo realnost.

S prvo razpravo Slovenija: kako iz „stanja” v blagostanje? v okviru Socialnega tedna želimo odpreti premislek:
– kako in zakaj (ni)smo uresničevali naše sanje in želje, ki smo jih imeli ob ustanovitvi nove države;
– katere razmere in razmerja nas še vedno ovirajo v razvoju;
– kako se spoprijeti, ne z vizijami, ampak z uresničitvijo načrtov, ki jih potrebujemo, da dosežemo razvite države sveta.

Na razpravi bodo sodelovali:
– dr. Anže Burger,
– dr. Stane Granda in
– dr. Zoran Vaupot.

Vabilo na dogodek

Dogodek organizira: Inštitut Nove revije