Facebook Twitter Youtube

Slovenija, Krekova dežela?

S predavateljem, znanim slovenskim zgodovinarjem  dr. Stanetom  Grando, znanstvenim svetnikom, rednim profesorjem na ZRS SAZU, so odstirali pogled na Slovenijo danes v luči Krekovih idej.