Facebook Twitter Youtube

Socialni teden 2014 v številkah

zaključni seminar (3)Čez 80 dogodkov, čez 2.000 obiskovalcev, 40 blogerjev

Letošnji Socialni teden je bil rekorden po številu dogodkov – čez 80 se jih je zgodilo. Še veliko bolj kot prejšnja leta so bili razpršeni po vsem ozemlju Slovenije, pa tudi izven njega.

Socialni teden je skupaj obiskalo več kot 2.000 udeležencev, na spletu pa je dosegel več kot 11.000 obiskovalcev.

Letos se mu je pridružilo tudi kar 40 blogerjev – avtorjev prispevkov, povezanih z letošnjo poslanico, ki so se vse poletje pojavljali na spletni strani.

DSC_0025Ena od glavnih novosti je bila akcija zbiranja materiala za ustvarjanje za Albanijo, ki je presegla pričakovanja. Mnogi posamezniki in skupine so skupili skupaj in prinesli toliko materiala, da bo naš kombi pokal po spojih.

Številke pa sicer niso najpomembnejši vidik Socialnega tedna. Njegov družbeni učinek namreč organizatorji merimo po treh kriterijih:

  1. Katere kompetence, povezane z aktivnim državljanstvom, so pridobili organizatorji dogodkov?
  2. Kako je Socialni teden prispeval h krepitvi civilne družbe v Slovneiji?
  3. Katere teme, o katerih sicer ne govorimo prav pogosto, so pa za družbo pomembne, so s pomočjo Socialnega tedna prišle v javnost?