Facebook Twitter Youtube

Socialni teden v Franciji: “Preoblikovanje dela”

delavciSocialni teden ( Les Semaines Sociales de France) bo potekal pod naslovom: “Preoblikovanje dela”. Francozi letošnje leto organizirajo 88. socialni teden, ki se bo hkrati odvijal v treh mestih: Parizu, Lyonu in mednarodnem Strasbourgu.
V zadnjih tridesetih letih se je politika zaposlovanja in narava dela zelo spremenila. Nezaposlenost, naraščanje težav iskanja zaposlitve mladih, politika upokojevanja, število ljudi, s polovičnim delovnim časom in veliko ljudi, ki dela neplačane nadure … Globalizacija in razvoj tehnologije ter s tem tudi okoljska vprašanja narekujejo nov način delovanja in obravnavanja delovne problematike.
Kako bomo reševali vprašanja, ki zadevajo vse nas?

Več tisoč udeležencev, se bo letos istočasno razporedilo po treh mestih in aktivno sodelovalo v debatah, okroglih mizah in predavanjih. Pariz in Lyon bosta gostila domačine, francoze, vsi tuji udeleženci, tudi Slovenci, pa se bodo srečali v Strasbourgu.

Podrobnejši program najdete v zloženki (v angleščini).

Če bi se želeli udeležiti Socialnega tedna v Parizu (22. – 24. 11. 2013), se lahko prijavite na Socialni akademiji.

Informacije in prijava: [email protected], 01 439 97 95, 051 893 060.