Facebook Twitter Youtube

Socialni večer DKPS

V društvu se že nekaj let pridružujemo dogodkom Socialnega tedna. Aktualizacija naslova tedna z vidika učiteljev je bila izziv za OS Ljubljana tudi letos. Naslov večera je bilo vprašanje: »Učitelj, kako delaš, da (pre)živiš?« Z njim so obogatili tudi svetovni dan učiteljev, 5. oktober.

Dvajset udeležencev pogovora v Arrupejevi dvorani DS Sv. Jožefa je bilo iz vseh nivojev in področij izobraževanja: od vzgojiteljic v vrtcu, osnovno in srednješolskih učiteljev in profesorjev do profesorice na PF in nekaj pa je bilo seveda tudi upokojenih učiteljev in vzgojiteljev.

Kot ključno vprašanje smo izpostavili kvaliteto komunikacije, ki osrečuje ali greni življenje in delo v šoli. Današnje generacije mladih učiteljev pridejo v šolo bolje usposobljene kot so bile nekoč, vsekakor pa si s prakso pridobimo večino izkušenj. Starši in otroci so do učiteljev veliko zahtevnejši kot v preteklosti, zato je nujno, da učitelj sam skrbi za osebno držo, pogosto tudi za ustrezno distanco in profesionalnost. Vsi smo poudarili pomen lepih odnosov s sodelavci, pomen moči, ki jo dobimo iz molitev, od Boga in s stalno skrbjo za svojo duhovno rast.

Izpostavili smo tudi organizacijski vidik podpore učitelju, ki jo nudijo urejeno šolsko okolje, vzgojni načrt ali pa kodeks vedenja na šoli. Zaključili smo z razmišljanjem p. Šinkovca o neizmernem pomenu duhovnosti, ki je naša šola praktično ne prizna, ljudje pa ne zmoremo lepih, kvalitetnih odnosov, če med nami ne deluje svetost.

Morda v pogovoru nismo našli odgovora na izpostavljeno vprašanje, tudi posebne kritike čez šolsko politiko in izobraževanje učiteljev nismo slišali. Vsekakor pa smo drug drugega obogatili z lastnimi zgodbami in bogatimi izkušnjami. Pripravili smo si društveni večer, kakršnega potrebujemo, da lažje delamo in uspešneje (pre)živimo vsi: učitelji, učenci ali v kaki drugi življenjski vlogi.

Večer sem oblikovala in vodila Helena Kregar.