Facebook Twitter Youtube

Helena Kregar: Šola = družba & pot

Mesto Kranj, foto: Internet

SIESC je Evropsko združenje krščanskih učiteljev. Ustanovljeno je bilo leta 1954 kot Mednarodni sekretariat srednješolskih katoliških učiteljev. Pospešuje mednarodno sodelovanje med pedagogi kot posamezniki in institucijami, ki jih zanimajo vprašanja vzgoje in izobraževanja. Spodbuja poznavanje evropskih dežel, predvsem njihovo kulturno in naravno dediščino.

Poleg drugih aktivnosti organizira permanentno strokovno izobraževanje pedagogov. Izobraževanje poteka v obliki enotedenskega kongresa, ki ga vsako leto organizira posamezna država članica zveze.

Mednarodni kongres v Kranju

V SIESC-u Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS) aktivno sodeluje že od leta 1992, kar pomeni, da se njegovi člani vsako leto udeležujemo strokovnega kongresa, letos pa ga v Kranju tudi organiziramo. Naslov letošnjega srečanja je Umetnost, duhovnost in vzgoja.

V DKPS se trudimo za vzgojo, ki oblikuje osebnostno zrele, samostojne, svobodne in ustvarjalne ljudi. Mislimo, da bi moral izobraževalni sistem temeljiti na iskanju resnice skozi izobraževanje, na razvijanju čuta za dobro skozi etično vzgojo in na razvijanju občutka za lepo skozi estetsko vzgojo. S takim sistemom bi mlademu človeku pomagali, da bi lažje prišel v stik s tudi s svetim in s presežnim, kar sicer pokriva religiozna vzgoja. Na posvetu se bomo osredotočili predvsem na teme estetske vzgoje, ki preko odkrivanja lepote človeka odpirajo k presežnemu. Predstavljene bodo tri dimenzije umetnosti: glasbena, likovna in literarna. Predavatelji so ugledne osebnosti našega kulturnega prostora. Pomemben del kongresa so mednarodne delavnice, v katerih se odvija razprava o temi, kot jo vidijo in vrednotijo udeleženci z vidika izobraževalnega sistema v svoji državi. To, kar nam prinesejo kolegi iz drugih držav, je dimenzija sodelovanja in vpogleda v sistem šolstva, družbe kot celote in njenih vrednot. Slovenci radi hodimo na tuje občudovat tuje znanje, dosežke in sposobnosti. Tokrat pa tujina prihaja k nam in marsikaj ji lahko pokažemo. Skozi pogled gostov iz drugih držav lažje ustvarimo pravi pogled na lastno vrednost, ki nam je sicer pogosto zamegljen in morda preveč kritičen.

Preživeti teden na mednarodnem kongresu je kot vsakoletni vzpon na visok vrh, s katerega si ogledamo življenje v Evropi skozi oči učiteljev. Ko vidimo šolo, vidimo družbo in pot, po kateri gre. Sodelovanje učitelju omogoči, da seže preko meje, pogleda čez in ven, skratka skoči ven! Letos torej skušamo pogledati preko svojih meja v Evropo s pomočjo glasbe, umetnosti in literature.

Helena Kregar je članica upravnega odbora DKPS.

 

______

V blogih so zapisana osebna mnenja avtorjev in ne nujno tudi mnenje organizacije kot celote.

, ,