Facebook Twitter Youtube

Srečanje s prijatelji iz Ziljske doline

Vrsta dogodka: celodnevno druženje

Lokacija: Kamnik, Stranje in Kamniška Bistrica

Termin: 14. oktober ob 9.00

Opis:
Celodnevno druženje, poimenovano Pozdravljeni, Ziljani, v Kamniku!, bo obsegalo:
– sprejem na Glavnem trgu v Kamniku s pozdravom župana ali podžupana in kavo,
– vodeni ogled središča Kamnika (Glavni trg, Mali grad, Šutna, Maistrova hiša, Bergantova Bajtica, Frančiškanski samostan (ogled knjižnice, Plečnikove kapele Božjega groba, cerkve in filma o kamniški frančiškanski cerkvi)),
– kosilo v eni od gostiln v Stranjah,
– ogled kapelice ter Parka spomina in opomina na Kopiščih,
– ogled izvira Kamniške Bistrice,
– ogled Plečnikove cerkve v Stranjah in
– mašo v Frančiškanski cerkvi v Kamniku.

Večerna prireditev Srečanje s prijatelji iz Ziljske doline (v dvorani Frančiškanskega samostana):
– film o štehvanju,
– film o koroški narodni noši (Pepca Druml),
– nastopi pevcev: pevski sestav iz Ziljske doline,
– okrogla miza, na kateri bodo sodelovali Pepca in Ludvik Druml, Stanko Trap in drugi Ziljani, Vido Kregar ter Uši Sereinig in Polona Sketelj (soavtorici knjige Popotnik po Zilji). Pogovor bo vodila novinarka Radia Ognjišče, Tanja Dominko.

Dogodek organizirajo: dr. Marjeta Humar, Vido Kregar in mag. Igor Podbrežnik